Interoperabiliteit en nieuwe technieken

Binnen Draisma Houtbouw zijn we elke dag op zoek naar nieuw technieken, nieuwe software, nieuwe hardware, procesverbeteringen en de interoperabiliteit tussen de diverse softwareprogramma’s want er is geen enkel softwareprogramma dat alles in zich heeft.

  • Technische softwareprogramma's

    Vaak wordt er geroepen dat technische softwareprogramma’s beperkingen hebben doordat ze maar op een bepaald vlak kunnen worden ingezet, maar de vraag is of sommige programma’s niet juist uniek zijn voor een bepaald specifiek deel van onze industrie. Niemand kan alles en dat kan software ook niet. Je kunt wel ergens heel erg goed in zijn en zo dus ook de software. Echter met die wetenschap moet je dus wel gaan zoeken naar interoperabiliteit tussen de diverse programma’s en dat was in het verleden vaak niet eenvoudig en zelfs onmogelijk.

  • Meer mogelijkheden

    Ook de softwarehuizen hebben niet stilgezeten en zorgen er bij elke release voor dat er steeds meer mogelijkheden ontstaan door gebruik te maken van de API’s ( application programming interface ). Hierdoor wordt het mogelijk dat programma’s als het ware van elkaars mogelijkheden gebruik maken door bepaalde deuren open te zetten. Daardoor kun je de programma’s veel beter met elkaar laten samenwerken. Voor een deel worden de API’s door de softwarehuizen aan elkaar geknoopt, maar je hebt als bedrijf, zoals Draisma Houtbouw waar we heel nieuwsgierig zijn en streven naar een maximale optimalisatie, ook eigen wensen en juist daarom leiden wij tegenwoordig mensen op die zelf de aansluitingen tussen programma’s kunnen schrijven. Het maakt ons daardoor alleen maar flexibeler en het verbetert de processen binnen ons vakgebied.

Meer weten over onze nieuwe technieken?

Neem dan contact op met een van onze experts